Proč studovat 
 aplikovanou ekonomii?

Nezůstaneš jen u teorie

Teorie je základ, ale my tě naučíme také praxi, a to v českém i v cizím jazyce! Se vzděláním od nás se budeš na trhu práce pohybovat jako ryba ve vodě.

 

Naučíme tě správně a bezpečně vést tým lidí

Budeš chápat širší souvislosti současného ekonomického světa, naučíš se rozumět marketingu a zvládneš vedení sebe, projektu, týmu lidí, kanceláře i firmy.

 

S námi uspěješ

Naučíme tě zodpovědně hospodařit. A dobrého hospodáře potřebuje každá instituce, která chce uspět.

 

Budeš vždy připraven/a

S důrazem na samostatnost a flexibilitu tě naučíme pružně reagovat na měnící se podmínky podnikání.

Proč právě u nás v Olomouci?

Získáš náskok před ostatními. Studuj dvouobor. Staň se nejen profesionálním ekonomem, ale také třeba znalým politologem, sociologem nebo novinářem, možností je mnoho.

Získáš praxi. Díky naší spolupráci s firmami získáš skvělou praxi a navážeš cenné kontakty.

Naučíš se perfektně cizí jazyk. Aplikovaná ekonomie se vyučuje nejčastěji v kombinaci s jazyky.

S námi můžeš do ciziny. U nás je mnohem snazší získat stipendium na zahraniční vysoké škole než kdekoliv jinde.

Najdeš zde nejlepší učitele. Budou tě učit nejlepší odborníci od nás i ze zahraničí.

Jsme „in“! Budeš se učit moderní věci moderním způsobem. Moderní technologie milujeme!

Budeš to tady milovat! Studentská léta strávíš na druhé nejstarší univerzitě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí!

Zapomeň na periferii! U nás budeš studovat a žít v srdci barokní Olomouce!

Co u nás můžeš studovat?

JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM SE ZAMĚŘENÍM NA JAZYK

• Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii

• Japonština pro hospodářskou praxi

• Ruština s orientací na hospodářskou, právní a turistickou oblast

• Polština s orientací na hospodářskou, právní a turistickou oblast

• Ukrajinština s orientací na hospodářskou, právní a turistickou oblast

• Korejština pro hospodářskou praxi

 

DVOUOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM

Obor Aplikovaná ekonomická studia můžeš kombinovat s jakýmkoliv jiným oborem na Univerzitě Palackého, a to jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu.

Nabízíme také navazující magisterské studium Odborná francouzština pro hospodářskou praxi.

RADA NAVÍC: Na dvouoborové studium může být přijatý jen ten, kdo úspěšně vykoná přijímací zkoušku na oba obory. Nezapomeň si proto zjistit požadavky pro přijímací řízení na druhém oboru.

Co pro to musíš udělat?

1. Bez poslání elektronické přihlášky to nepůjde. Máš na to čas do konce února.

2. Potom navštívíš krásnou Olomouc a absolvuješ písemný test obecných studijních předpokladů, popřípadě jazykový test.

3. V červnu obdržíš rozhodnutí o výsledku přijímacích zkoušek. Pokud bude kladné, uvidíme se v září u zápisu a v říjnu na první přednášce.

 

 

Kde se uplatníš?

• SOUKROMÝ SEKTOR: firma či agentura, finanční instituce, výrobní podnik nebo služby. Zde všude se uplatníš v oboru financí, projektového managementu, marketingu, HR nebo ekonomiky.

• STÁTNÍ INSTITUCE: také zde potřebují šikovné ekonomy, kteří uvažují v praktickým intencích a navíc umí jazyk.

• VLASTNÍ BYZNYS: ekonomické vzdělání ti usnadní rozvoj vlastního podnikání.

• MEZINÁRODNÍ KARIÉRA: perfektní jazyková vybavenost ti umožní pracovat v nadnárodních firmách, a třeba také přímo v zahraničí.

Kdo tě bude učit?
Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Studovala jsem na ČVUT v Praze, na UP v Olomouci a na UTB ve Zlíně. V Olomouci přednáším manažersky zaměřené kurzy. Poznatky pro výuku sbírám také na svých zahraničních cestách, které mě zároveň hodně baví. Když nepracuji, tak hledám kešky, nejraději na nějakých vysokých kopcích.

 Doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.

Absolvoval jsem Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde jsem se v roce 2009 habilitoval pro obor Ekonomika a management. Ve svojí odborné a vědecké práci se věnuji převážně problematice veřejné ekonomiky, veřejných rozpočtů a veřejných financí a také oblasti měnové politiky a centrálního bankovnictví.

 PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

Dlouhodobě se specializuji na oblast psychologie práce a organizace s profilací na virtuální prostředí a týmovou práci v propojení se zážitkovou pedagogikou. Další oblastí mého odborného zájmu je projektové řízení a v této oblasti také aktivně publikuji. Na Univerzitě Palackého působím na dvou katedrách a to na katedře psychologie a katedře aplikované ekonomie. Od roku 2011 jsem proděkankou pro studijní a sociální záležitosti.

Ing. et Ing. Lucie S. Závodná, Ph.D.

Studovala jsem ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati v oboru Podniková ekonomika a Finance. Na katedře působím od roku 2012, kdy jsem také obhájila svou disertační práci na téma Měření udržitelnosti v podnicích cestovního ruchu. Vyučuji kurzy Podniková ekonomika, Ekonomika cestovního ruchu, Statistika, Základy ekonomie a Udržitelnost v podnikání. Ve volném čase se věnuji psaní beletrie.

 Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.

Na katedře aplikované ekonomie pracuji od roku 2009 jako odborná asistentka a zabývám se hospodářskými dějinami se zaměřením na dějiny účetnictví, staršími právními dějinami a dějinami ekonomických teorií. Na tato témata jsem publikovala řadu studií, pravidelně vystupuji na mezinárodních konferencích doma i v zahraničí. V praxi se věnuji také fundraisingu a projektovému managementu, které nyní také přednáším studentům.

Ing. Martin Drastich, MBA, Ph.D.

Vystudoval jsem Fakultu elektrotechniky a informatiky na VŠB-TU Ostrava a Ekonomickou fakultu obor management. Doktorské studium jsem absolvoval ve studijním oboru Podniková ekonomika
a management. Na katedře přednáším „Management, bezpečnost a rizika“
a „Systémy managementu“. V rámci univerzitního pracoviště, Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, vedu školení pro zájemce o danou problematiku v oblasti „Manažer ISMS“ a „Interní auditor ISMS“ podle ISO/IEC 27001:2005.

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

Vystudoval jsem Fakultu multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Na katedře působím částečně od roku 2013. Zabývám se především médii, marketingem a spotřebním chováním. Přednáším marketing a marketingovou komunikaci. Praktické zkušenosti do výuky čerpám z pozice jednatele naší rodinné firmy. Ve volném čase rád pracuji se dřevem a chovám včely.

A další...
Kam můžeš vycestovat na studia:

Kromě programů ERASMUS, můžeš využít také další granty, které ti pomůžeme získat v rámci kurzu Fundraising. Pak si kromě níže uvedených univerzit můžeš vybrat i z mnoha dalších po celém světě.